• Cwmni Cyfieithu Meta:

  Cwmni Cyfieithu Meta:

  Meta Translation Company is one of Wales' leading translation companies in English-Welsh/Welsh-English translation.
 • The work can be provided in your preferred format:

  The work can be provided in your preferred format:

  The skills and expertise of Meta's team means we can fulfil a wide variety of translation requirements for customers in every sphere.

  Read More

Gwasanaethau

Oherwydd sgiliau a gwybodaeth arbenigol tîm Meta, gallwn gyflawni amrywiaeth eang o ofynion cyfieithu ar gyfer cwsmeriaid mewn llawer o feysydd.

Ymhlith y meysydd cyfieithu rydyn ni'n arbenigo ynddyn nhw mae:

 • Busnes
 • Addysg - Cynradd ac Uwchradd
 • Iechyd
 • Llywodraeth Leol a Chanolog
 • Daearyddiaeth
 • Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
 • Gyrfaoedd
 • Marchnata
 • Gwefannau

O'r adeg y byddwn yn derbyn y copi gwreiddiol i'r adeg y byddwn yn cyflenwi'r copi terfynol gan gynnwys, lle bo angen, trafod â dylunwyr ac argraffwyr, gallwn ni ddiwallu eich gofynion.

Technegol

We support all major computer applications and formats including:
 • Microsoft Word 96 version onwards
 • Excel Publisher 1996 version onwards
 • Powerpoint
 • HTML
 • CD
 • Hard copy
 • Email/email attachment
 • We can read and mark up pdf files.

Gallwn ddarparu'r gwaith yn y fformat sydd orau gennych; byddwn yn trafod hyn â chi ymlaen llaw. Rydyn ni'n defnyddio cof cyfieithu Trados i'n galluogi i sicrhau cysonder, ac mae croeso ichi anfon ffeiliau cof cyfieithu blaenorol at y diben hwn.

Busnes

Print Dyfynbrisiau:
Mae ein cyfraddau yn gystadleuol a byddwn yn eu seilio ar nifer y geiriau yn y ddogfen wreiddiol, ac ar natur neu fformat y testun.  Byddem yn falch o roi dyfynbris ichi heb unrhyw ymrwymiad ar eich rhan chi; gallwch ein ffonio i drafod eich gofynion, neu anfonwch eich testun atom a gallwn ddarparu dyfynbris ichi ynghyd â syniad realistig o'r amser a gymer i gwblhau'r gwaith.
 
Gwaith Brys:
Os oes angen ichi gael gwaith wedi'i gyfieithu ar frys, ar fyr rybudd neu o fewn amserlen dynn o ystyried cyfanswm nifer y geiriau a'r fformat, gallwn fel arfer drefnu hyn, cyn belled â'ch bod yn cysylltu â ni i drafod eich union ofynion. Byddwn yn codi ffi ychwanegol ar waith o'r fath, sef 20% fel rheol.

Customer Comments

 • Cheryl Lee, Communications Manager, Health and Care Research Wales

  "The service delivered has always been of an excellent standard. It is consistently high-quality and we have never received any queries or complaints regarding the accuracy of the translation. Meta Translations are always extremely prompt in replying to our queries, delivering translations and proofing documents. They have never missed an agreed deadline."
 • Nidge Dyer, Youth Friendly

  "We’ve been using Meta Translation for our Welsh language needs since 2007.
  They’ve not only translated hundreds of documents for us, they’ve helped us develop Welsh resources, poetry, children’s stories and films. Their whole service and standards are excellent. More than once, they have had to work with tight time scales and they’ve been flexible, friendly and have always delivered.
  We would highly recommend Meinir and her team to anyone."
 • Adrian Osborne, Assistant Director (Engagement and Communication), Powys Teaching Health Board

  "This year we have taken a major step forward on integration in Powys with the publication of the first joint Health and Care Strategy between Powys Teaching Health Board and Powys County Council. Our engagement and communication, and publication of the final strategy, has only been possible because of the flexibility and professionalism of Meinir and team.”